Home  Find alternative websites
Do you like alternativesite.net? Link to us on your website and we will link back! You can send an e-mail to alternativesite.net@gmail.com to notify us. Please include the location of the link to us.

Alternative websites for 30kmh.cz

1. Result for 30kmh.cz

a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, b) neoprávněně ...
Alternative for business.center.cz
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení "důchodový fond" nebo jiné zaměnitelné označení. (2) Fyzická osoba ...
Alternative for business.center.cz
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla. a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo ...
Alternative for zakruta.cz
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti ...
Alternative for czso.cz
7. březen 2014 ... Přestupek anebo správní delikt? Neustálým předmětem debat odborné veřejnosti zůstávají sankční ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o ...
Alternative for enviweb.cz