Home  Find alternative websites
Do you like alternativesite.net? Link to us on your website and we will link back! You can send an e-mail to [email protected] to notify us. Please include the location of the link to us.

Alternative websites for 3zszdar.cz

1. Result for 3zszdar.cz

Dokumenty · Nástěnka · Sborovna · Školní den · Výchovný poradce · Metodik prevence · Informatika a VT · Školní hřiště · Úspěchy · Práce žáků · Historie.
Alternative for 2zszdar.cz
Menu. Švermova · O škole · Zvonění · Rozvrhy hodin · Zájmové útvary · Školní řád · Školská rada · Publicita · SRPŠ · Úřední deska - sdružení rodičů · Stanovy ...
Alternative for 4zszdar.cz
Škola Žďár nad Sázavou, Palachova klade důraz na výuku přírodovědných předmětů a jazykové vzdělávání. ZŠ je zapojena do projektu Ekoškola.
Alternative for 1zdar.cz
Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o..
Alternative for obchodskolazr.cz
Jsme úplná základní škola, která v letošním školním roce poskytuje základní vzdělávání žákům na 1. a 2. stupni a dětem v předškolním vzdělávání.
Alternative for zspolnicka.cz